Generella villkor

Generella villkor

Generella villkor vid affärer med Fatazz Creative Products AB

Leveransbeställningar

Orderbekräftelse skickas från Fatazz Creative Products AB.

Leveransbestämmelser är tillämpliga och anses accepterade av köparen vid order lagda hos Fatazz Creative Products AB.

Det är köparens ansvar att inom tre (3) arbetsdagar kontrollera riktigheten i orderbekräftelsen och att inom denna period skriftligen meddela Fatazz Creative Products AB om felaktigheter.

 

Leveransvillkor

Utsagd leveranstiden gäller från den dag korrekturet har godkänts. Korrekturet ska godkännas digitalt till Fatazz Creative Products AB.

Korrekturet bör godkännas så fort som möjligt efter att detta skickats till kund för att utsagd leveranstid ska kunna säkerställas.

Har kunden begärt produktionsprover eller fotoprov för godkännande ska dessa godkännas inom 3 arbetsdagar.

Vid specialdesignade produkter från tredjeland fastställs leveranstiden först efter godkända produktionsprover. Förändringar av produktensutförande kan påverka leveranstiden.

Kostnad för produktionsprover är något Fatazz Creative Products AB kommer att debitera om inget annat är överenskommet.

 

Leveranser

Leverans: Ex work vårt lager Göteborg. (Menat frakt tillkommer från vårt lager)

Leverans specialproduktion tredje land: Ex work hamn Göteborg. (Menat fraktkostnad från hamn tillkommer)

Leveransen levereras till en leveransadress om inget annat är överenskommet.

Vill kund ha flera leveransdestinationer kommer Fatazz Creative Products AB debitera kostnader för extraarbetet/kostnader det kan innebära.

Transportförsäkring ingår inte från hamn.

 

Oväntade händelser

Fatazz Creative Products AB reserverar sig från felskrivningar och force majeure samt andra icke kontrollerbara händelser som vi eller våra leverantörer inte kan rå över, så som pandemier och restriktioner landet eller regionen försätts i.

 

Bindande order

Samtliga produkter som beställs utanför Fatazz Creative Products AB´s katalog/basutbud klassas som specialproduktion och är alltid bindande och går inte att returnera eller annullera efter att ordern är lagd.

Alla produkter som beställs av Fatazz Creative Products AB där förädling av produkt görs, så som olika tryck, lasergraveringar, brodering eller designförändringar mm. innebär att ordern alltid är bindande och går aldrig att returneras.

 

Produktionsunderlag

Det är upp till kund att leverera original samt rätt färgkoder för fungerande produktion. Det är även upp till kund att säkerställa att dessa stämmer överens med slutkundens önskan.

Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntar sig Fatazz Creative Products AB ansvaret av dessa.

Ändringar eller justeringar av art work debiteras kund med 600:- per påbörjad timme, om inget är överenskommet.

Kund ansvarar helt för att insända filer/material är riktiga. Order förutsätter reprodugligt original vid förädling.

 

Annulering

Om en kund önskar annullera en lagd godkänd order kommer köparen att debiteras för samtliga uppkomna kostnader samt förlorad handelsvinst.

 

Returer

Returnerade varor som ej är förädlade och ingår i Fatazz Creative Products AB sortiment skall vara packade i originalförpackning, produkt samt kartong ska returneras i nyskick. Varan får ej vara använda eller bearbetade.

Returer som ej beror på felleverans eller reklamation, kommer ett avdrag med 20 % på fakturabeloppet göras om inget annat är överenskommet.

 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor: 30 dagar netto om inget annat överenskommits.

Förfallna fakturor: Dröjsmålsränta + 8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.

Förfallna fakturor vid leverans av varor: Finns förfallna fakturor vid ny leverans av varor, har Fatazz Creative Products AB rätten att behålla sålda varor tills full betalning erhållits.

Fatazz Creative Products AB förbehåller sig även rätten att debitera merkostnader runt ett sådant fall, samt fakturera beställda varor.

(Betalningsvillkor: Om kundens ekonomiska förutsättningar så som rating mm ändrats eller att ert bolag är i ekonomiskt obestånd kan bestämda betalningsvillkor automatisk ändras till att bli förskott oavsett tidigare överenskommelse.)

 

Reklamation

Köparen kan inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare, skall reklameras inom en vecka och i förekommande fall – innan varan bearbetas.

I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från tredje part.

Reklameras inte felaktigheter inom fyra månader från varans mottagande, förloras reklamationsrätten.

Vara skall inte i något fall anses felaktig avseende färgavvikelse om färgavvikelsen uteslutande beror på beställd appliceringsteknik (tryck, lasergravyr- och brodyrteknik) eller varans material.