Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi på FatAzz arbetar ständigt med miljöfrågor i smått som stort, där vi lägger störst fokus på tillverkningsprocessen, transporter samt användandet och hållbarhet av produkterna.

Vi börjar med tillverkningsprocessen. Vi besöker de flesta av fabrikerna för att få en helhetskänsla. Det är viktigt att på plats sätta sig in i arbetsförhållanden och deras interna processer. Produktansvarig på FatAzz ställer krav och går igenom certifikat som påvisar att valet av material noga är valt utifrån ett miljö och kvalitetstänk.

När det gäller transporter beställer vi i god tid för att planera in transporterna både till och från oss. Med inplanering kan vi noga välja det minst miljöpåverkande färdmedlet, och vi verkar för samleveranser. Som bevis på det kan ni inom kort se vårt nyframtagna leveranssätt direkt till företagen, där vi spar massor av transporter.

När vi kommer till användande och hållbarhet av produkterna, tror vi att detta är det som påverkar miljön allra mest. Våra produkter är märkta med “Quality fun” vilket utgör att produkten är av hög kvalitet och rolig att användas. Vi vill att produkten är till för att användas och skapa glädje. En produkt som direkt åker i soptunnan ger en direkt miljöpåverkan.

Tänk miljö, ge kvalitet, ha roligt….
Vi på FatAzz ger Quality fun